»  Jakość

  »  Oferta

  »  Przykładowe ceny

  »  Kontakt


 

"Quality is not an act, it is a habit.”  Aristotle

Przede wszystkim jakość
Niezależnie od rodzaju wykonywanego tłumaczenia i jego przeznaczenia, dla tłumacza najważniejsza powinna być jakość. Dobry przekład oznacza nie tylko brak oczywistych błędów merytorycznych i możliwość komunikacji. Przede wszystkim ma on stanowić możliwie jak najlepsze odzwierciedlenie intencji autora i jego kontekstu społeczno-kulturowego przy zachowaniu zasad poprawności językowej i stylistycznej.
Jakość tłumaczenia ma niejednokrotnie kluczowe znaczenie dla powodzenia naszych osobistych i biznesowych przedsięwzięć. W przypadku tłumaczeń na język obcy stanowi osobistą wizytówkę, podobnie jak nasze własne słowa czy teksty w języku ojczystym. Natomiast właściwie wykonane tłumaczenie z języka obcego na język polski pozwala odbiorcy podjąć odpowiednie działania, na przykład dopełnić urzędowych formalności.

Profesjonalizm
Tłumaczenie poświadczone przez tłumacza przysięgłego daje swoistą gwarancję rzetelności. Tłumaczenie tekstów pisanych językiem urzędowym, prawnym i prawniczym oraz tłumaczenia ustne wymagają odpowiedniego przygotowania językowego, a także podstawowej wiedzy z zakresu prawa. Umiejętności kandydatów na tłumaczy przysięgłych są weryfikowane w trakcie państwowego egzaminu organizowanego przez Ministerstwo Sprawiedliwości, co gwarantuje wysoką jakość tłumaczeń poświadczonych.

Jakość nie powstaje z przypadku, lecz jest efektem świadomej dbałości o szczegóły. 

Marta Kubat
Tłumacz przysięgły języka angielskiego
wpisana na listę tłumaczy przysięgłych Ministra Sprawiedliwości pod numerem TP/35/12